Sanskrit

S.N संस्कृत | Sanskrit
1 मङ्गलम्
2 पाटलिपुत्रवैभवम्
3 अलसकथा
4 संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः
5 भारतमहिमा
6 भारतीयसंस्काराः
7 नीतिश्लोकाः
8 कर्मवीरकथा
9 स्वामी दयानन्दः
10 मन्दाकिनीवर्णनम्
11 व्याघ्रपथिककथा
12 कर्णस्य दानवीरता
13 विश्वशांति:
14 शास्त्रकाराः
शास्त्रकाराः Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Class 10th Objective Question 2022 |

शास्त्रकाराः Class 10th vvi Question 2022 | Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board 10th vvi question 2022

शास्त्रकाराः 1. भारतवर्षे केषां महती परम्परा श्रूयते ? (A) पुस्तकानाम् (B) ग्रन्थानाम् (C) शास्त्राणाम् (D) स्वतंत्रग्रन्थकाराणाम् उत्तर-(C) 2. शास्त्राणि कस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति ? (A) सांसारिकस्य (B) ईश्वरस्य (C) विद्यालयस्य (D) समस्तज्ञानस्य उत्तर-(D) 3. शास्त्रकाराः ‘ पाठे का शैली आसादिता वर्तते ? (A) प्रश्न-शैली (B) उत्तर-शैली (C) प्रश्नोत्तर-शैली (D) वार्तालाप-शैली उत्तर-(C) 4. छात्राः कस्य अभिवादनं …

शास्त्रकाराः Class 10th vvi Question 2022 | Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board 10th vvi question 2022 Read More »

विश्वशांति BSEB Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric sanskrt vvi Question 2022

विश्वशांति BSEB Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric sanskrt vvi Question 2022

विश्वशांति 1. “विश्वशांति” पाठे कस्य चित्रणं मिलति ? (A) अशांतिः वातावरणस्य (B) देशभक्तिः वातावरणस्य (C) वैज्ञानिकी वातावरणस्य (D) शांतः वातावरणस्य उत्तर-(A) 2. दुःखस्य विषयः किम् अस्ति ? (A) अशांतिः (B) सार्वभौमिकी अशांतिः (C) शांतिः (D) सार्वभौमिकी शांति उत्तर-(B) 3. कानि मोदनानि लाभं वर्धयन्ति ? (A) मित्रराज्यानि (B) शत्रुराज्यानि (C) अनेकराज्यानि (D) सर्वाणि राज्यानि उत्तर-(B) 4. …

विश्वशांति BSEB Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric sanskrt vvi Question 2022 Read More »

कर्णस्य दानवीरता 10th Class Objective Question 2022 | Matric Sanskrit Objective Question 2022 |

कर्णस्य दानवीरता 10th Class Objective Question 2022 | Matric Sanskrit Objective Question 2022 |

कर्णस्य दानवीरता  1. कर्णस्य दानवीरता  पाठस्य रचयिता कः अस्ति? (A) भासः (B) कालिदासः (C) भारविः (D) मिथिलेश कुमारी मिश्र उत्तर-(A) 2. ‘कर्णस्य दानवीरता’ पाठः कुतः संकलितः ? (A) पुराणात् (B) महाभारतात् (C) रामायणात् (D) हितोपदेशात् उत्तर-(B) 3. कर्णः कस्य पक्षतः युद्धं करोति ? (A) कौरवपक्षतः (B) पाण्डवपक्षतः (C) रामपक्षतः (D) बिहारपक्षतः उत्तर-(A) 4. सूर्यपुत्रः कः …

कर्णस्य दानवीरता 10th Class Objective Question 2022 | Matric Sanskrit Objective Question 2022 | Read More »

 मन्दाकिनीवर्णनम् Objective Question 2022 | Sanskrit Class 10th vvi Question 2022 | Sanskrit Objective Question 2022 |

 मन्दाकिनीवर्णनम् Objective Question 2022 | Sanskrit Class 10th vvi Question 2022 | Sanskrit Objective Question 2022 |

 मन्दाकिनीवर्णनम् 1. ‘मन्दाकिनीवर्णनम्’ पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति ? (A) महात्मा विदुरः (B) महर्षि वाल्मीकि: (C) महर्षि वेदव्यासः (D) महाकवि कालिदासः उत्तर-(B) 2. ‘रामायणम्’ ग्रन्थस्य रचनाकार: कः अस्ति ? (A) सूरदासः (B) तुलसीदासः (C) वाल्मीकिः (D) वेदव्यासः उत्तर-(C) 3. ‘अयोध्याकाण्डः’ कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति ? (A) रामायणस्य (B) महाभारतस्य (C) भगवद्गीतायाः (D) रघुवंशस्य उत्तर-(A) 4. ‘रघुवंशमहाकाव्यम्’ …

 मन्दाकिनीवर्णनम् Objective Question 2022 | Sanskrit Class 10th vvi Question 2022 | Sanskrit Objective Question 2022 | Read More »

स्वामी दयानंद Matric Sanskrit Objective Question 2022 | 10th Class Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board

स्वामी दयानंद Matric Sanskrit Objective Question 2022 | 10th Class Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board

स्वामी दयानंद 1.स्वामी दयानंद: कः आसीत् ? (A) पाटलिपुत्रसंस्कृतसंस्थानस्य संस्थापक: (B) समग्रविकाससंस्थानस्य संस्थापक: (C) आर्यसमाजस्य संस्थापक: (D) ब्रह्मसमाजस्य संस्थापक: उत्तर-(C) 2. कस्य प्रचारं दयानन्दः अकरोत् ? (A) वैज्ञानिकतत्वज्ञानस्य (B) सामाजिकज्ञानस्य (C) नगरव्यवस्थायाः (D) शुद्धतत्वज्ञानस्य उत्तर-(B) 3. दयानन्दस्य जन्म कस्मिन् प्रांते अभवत् ? (A) बिहार प्रांते (B) महाराष्ट्र प्रांते (C) गुजरात प्रांते (D) झारखंड प्रांते उत्तर-(C) …

स्वामी दयानंद Matric Sanskrit Objective Question 2022 | 10th Class Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board Read More »

कर्मवीर कथा Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric Sanskrit vvi Question 2022 |

कर्मवीर कथा Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric Sanskrit vvi Question 2022 |

कर्मवीर कथा 1. ‘कर्मवीर कथा’ समाजस्य कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते ? (A) धनिकस्य (B) दलितस्य (C) अल्पसंख्यकस्य (D) कुलीनस्य उत्तर-(B) 2. कर्मवीरः उत्साहेन किं लभते ? (A) कर्मचारीपदम् (B) लिपिकपदम् (C) लघुपदम् (D) महत्पदम् उत्तर-(D) 3. कस्मिन ग्रामे निर्धनजनाः निवसन्ति ? (A) भीखनटोला ग्रामे (B) पहरपुरग्रामे (C) तिलौथुग्रामे (D) विष्णुपुराग्रामे उत्तर-(A) 4. दलितस्य पुरुषस्य नाम …

कर्मवीर कथा Class 10th Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Matric Sanskrit vvi Question 2022 | Read More »

भारतमहिमा Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Class 10th Objective Question 2022 |

भारतमहिमा Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Class 10th Objective Question 2022 |

भारतमहिमा भारतमहिमा:-    1. पुराणग्रंथस्य रचनाकारः कः ? (A) चाणक्यः (B) कालिदासः (C) महर्षि व्यासः (D) भर्तृहरिः उत्तर-(C) 2. कस्य महिमा सर्वत्र गीयते ? (A) देवस्य (B) भारतस्य (C) विश्वस्य (D) पाटलिपुत्रस्य उत्तर-(B) 3. ‘भारतमहिमा’ पाठस्य रचनाकारः कः ? (A) महात्मा विदुरः (B) महर्षि यास्कः (C) महर्षि वेदव्यासः (D) पं० रामस्वरूप शुक्लः उत्तर-(C) 4. अस्माकं …

भारतमहिमा Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Class 10th Objective Question 2022 | Read More »

अलसकथा Matric Sanskrit vvi Question 2022 | Class 10th vvi Objective Question 2022 | Bihar Board vvi Question 2022

अलसकथा Matric Sanskrit vvi Question 2022 | Class 10th vvi Objective Question 2022 | Bihar Board vvi Question 2022

अलसकथा 1. अलसकथा पाठः कुतः संकलितः ? (A) अग्निपुराणतः (B) पुरुषपरीक्षातः (C) रामायणतः (D) महाभारततः उत्तर-(B) 2. अलसकथा पाठस्य लेखकः कः ? (A) कालिदासः (B) विद्यापतिः (C) नारायणपण्डितः (D) वेदव्यासः उत्तर-(B) 3. मिथिलायां मंत्री कः? (A) कर्मवीरः (B) धर्मवीरः (C) वीरेश्वरः (D) बुद्धिवीरः उत्तर-(C) 4. मैथिली कविः कः आसीत् ? (A) भासः (B) कालिदासः (C) …

अलसकथा Matric Sanskrit vvi Question 2022 | Class 10th vvi Objective Question 2022 | Bihar Board vvi Question 2022 Read More »

पाटलिपुत्रवैभवम् Class 10th Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board 10th Sanskrit Objective Question 2022 | Sanskrit vvi Question 2022 |

पाटलिपुत्रवैभवम् Class 10th Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board 10th Sanskrit Objective Question 2022 | Sanskrit vvi Question 2022 |

पाटलिपुत्रवैभवम् पाटलिपुत्रवैभवम् Bihar Board Sanskrit Objective Question 2022 | Class 10th Objective Question 2022 | Sanskrit 10th Class Question Answer PDF Download Chapter – 2 | Sanskrit Objective question 2022 | 1. ‘पाटलिपुत्रवैभवम्’ पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम् अस्ति ? (A) गयायाः (B) तिलौथूनगरस्य (C) आरायाः (D) पाटलिपुत्रस्य उत्तर-(D) 2. बुद्धकाले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम् ? …

पाटलिपुत्रवैभवम् Class 10th Sanskrit vvi Question 2022 | Bihar Board 10th Sanskrit Objective Question 2022 | Sanskrit vvi Question 2022 | Read More »

मङ्गलम् Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Sanskrit vvi Question 2022 | Matric Sanskrit Question 2022 |

मङ्गलम् Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Sanskrit vvi Question 2022 | Matric Sanskrit Question 2022 |

मङ्गलम् मङ्गलम् Class 10th Sanskrit Objective Question 2022 | Bihar Board Class 10th Objective Question 2022 | Sanskrit 10th class Question Answer PDF Download | BSEB Class 10th question 2022 | 1. उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति? (A) महात्मा विदुरः (B) महर्षिः वेदव्यासः (C) भर्तृहरिः (D) चाणक्यः ‘उत्तर- (B) 2. उपनिषदः कान् प्रकटयन्ति ? (A) बौद्धसिद्धान्तान् …

मङ्गलम् Sanskrit vvi Objective Question 2022 | Bihar Board Sanskrit vvi Question 2022 | Matric Sanskrit Question 2022 | Read More »

You cannot copy content of this page